Katakolon To Ancient Olympia Public Bus Timetable

Katakolon To Pyrgos Town

Ticket Cost: 1.70 Euro Estimate Time: 30 min

Monday – Friday Saturday Sunday
07.40′ 09.30′ 09.30’
09.30′ 12.30′ 12.30’
12.15′ 15.30′ 15.30’
14.30′ 18.30′ 18.30’
17.30′    
20.45′    

Pyrgos Town to Ancient Olympia

Ticket Cost: 2.20 Euro Estimate Time: 30 min

Monday – Friday Saturday Sunday
06.15′ 06.15′ 07.15’
07.15΄ 08.30′ 10.30’
08.30΄ 10.30′ 12.30’
10.30′ 12.00′ 14.30’
12.00′ 13.30′ 16.00’
12.30΄ 14.30′ 19.00’
12.45’ exp 16.00′ 21.45’
13.15′ 19.00′  
14.30′ 21.45′  
16.00′    
18.00′    
19.30′    
21.45′

 

Ancient Olympia to Pyrgos Town

Monday – Friday Saturday Sunday
06.55′ 07.30′ 08.00’
07.45′ 09.30′ 11.30’
08.20’ Express’ 11.30′ 13.30’
08.45′ 13.30′ 16.00’
09.30′ 14.30′ 17.00’
11.30′ 16.00′ 20.00’
13.30′ 17.00′ 22.15’
14.30′ 20.00′  
16.00′ 22.15′  
17.00′    
19.00′    
20.15′    
22.15′

Pyrgos Town to Katakolon

 
Monday – Friday Saturday Sunday
7.10΄ 09.00′ 09.00’
09.00′ 12.00′ 12.00’
11.30′ 15.00′ 15.00’
14.00′ 18.00′ 18.00’
17.00′    
20.15′    
 
 
For more updated info: Phone+30-26210 20600-601 Fax: +30-26210-33567